2014

Mobilscen
RP Nöje kan stolt presentera södra Sveriges första certifierade och typgodkända mobila scen som är över 7 meter.

Det innebär att Ni som kund kan känna Er trygga att låta inhyrda akter, barnuppträde, talare mm använda scenen.

Scener som hyrs av RP Nöje körs ut av oss och monteringen sker på mindre än 1 timme. Lätt framkomlighet och snabb byggnation är en stor fördel vid arrangemang på offentliga platser som t ex torg, parker och köpcentra.

Scenpodier
Scenpodierna kan fås i alla olika höjder, standard är 40 cm eller 100 cm.
Det går även att beställa till kappa, trappa och räcke. Podierna kan användas både inom- och utomhus.

Vi använder oss endast av Prolyte, som idag är världsledande leverantör inom podier och kringutrustning.

Kravallstaket
Många evenemang kräver idag kravall och skyddsstaket för snabb avspärrning av t ex gator och torg samt som skydd framför scen. Detta är för att göra platsen trygg och säker både för besökare och arrangör.

Våra mobila scener, scenpodier och kravallstaket är certifierade och typgodkända.

 

Yamaha

AKG

JBL

BSS

CROWN

LAB Gruppen

DBX

SHURE

 

 

 


An overview of the modern luxury watch trade landscape reveals two main options for replica watches sale traders. The first is a pre-owned luxury watch specialist. This type of dealer focuses on replica watches sale that are in circulation after having been sold by an authorized (primary) dealer. Private owners rolex replica sale represent the second option for trade-seekers. These are end-users, not dealers. Online pre-owned specialists and personal transactions between collectors offer different advantages and drawbacks. By considering each option, an owner can find the best replica watches sale partner for his trade. Online pre-owned watch specialists are the most available, the highest-volume, and the most straightforward trade partners for replica watches individuals seeking a swap. Many pre-owned dealers now rely upon trades for over one-third of rolex replica sale their inventory turnover, so their business incentive to accept attractive trade offers is significant.